Signalering en voertuigsystemen

Signalering, opbouw en inrichting

Hulpdiensten op weg naar een spoedgeval, Speciale transporten, service- en sleepactiviteiten, werkzaamheden aan de weg of speciale activiteiten op de werkplek. Die alertheid vragen stuk voor stuk bewegingen die zorgen voor een veranderende situatie op de weg of op locatie en dus alertheid vragen van de (weg)gebruikers. Maar dan is het wel zaak dat iedereen al van grote afstand, duidelijk moet kunnen waarnemen dat er sprake is van een speciale situatie.

Horen, zien en reageren

Geluidssystemen, opbouwen- en inbouwverlichting, striping, corrigerende en (verkeers)geleidende signalering. De mogelijkheden om de aandacht te vestigen zijn divers en kunnen al naar gelang de eisen die aan de signalering worden gesteld worden op- of ingebouwd. In de meeste gevallen is een combinatie van diverse oplossingen het antwoord.

Automotive Techcenter heeft jaren lange ervaring

Op het gebied van signalering. Heeft Automotive Techcenter kennis van de markt en uitgebreide productkennis wat zorgt voor een professionele invulling. Net als het feit dat op- en inbouw in eigen werkplaats plaatsvindt. In combinatie met de onze andere toepassingen biedt Automotive Techcenter in veel gevallen een totaaloplossing.

WIJ GEVEN U GRAAG PERSOONLIJK ADVIES